TOP

afu-gou

 Welcome

Merhba fl AFU- GWU


Merhba fis-sit tal-Forzi Armati Union. L-Ewwel unjin li tirrapprezenta lill memberi tal Forzi Armati f’Malta imwaqqfa permezz tal-Att IV tal-2015.

Din hija Unjin indipendenti izda affiljata mal-ikbar unjin fil-pajjiz il-General Workers Union.

L-ghan tal-unjin huwa li apparti milli tirraprezenta u ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-membri taghha, toffri taghlim u direzzjoni kif ukoll tiehu kull tip ta’ inizjattiva sabiex teduka u tghallem lill-membri taghha u zzomm lic-cittadin infurmat u eqreb lejn il-korp.

AFU-GWU

Apply for AFU-GWU Membership

Membership form submitted!
We will be in touch soon.
Rates
Payment Method